Praktisch

Waarvoor kunt u bij mij terecht

Leerproblemen

Dit kunnen zowel lees- en/of spellingsproblemen zijn, als rekenmoeilijkheden. Wanneer het gaat om hardnekkige problemen, spreken we van dyslexie of dyscalculie.

In een gesprek met de ouders gaan we de hulpvraag na en wordt nagegaan hoe het kind het best geholpen kan worden. Daarna wordt door middel van enkele tests de problematiek in kaart gebracht. Zo kunnen we de beste behandelmethode uitstippelen.

Taalproblemen

Sommige kinderen hebben een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling. Wanneer een kind beduidend achter blijft in de taalontwikkeling, en niet de normale stadia doorloopt, is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Als deze hardnekkig is, spreken we van dysfasie.

Taalontwikkelingsproblemen kunnen zich voordoen in het begrijpen van taal als in het spreken.

De logopedist zal na een gesprek met de ouders en een onderzoek bepalen of logopedie aangewezen is en een gepaste behandeling opstellen. Hierbij kan indirect gewerkt worden (met de ouders) of rechtstreeks met het kind.

Hoe vroeger een taalstoornis wordt vastgesteld, hoe beter. Een tijdige interventie zorgt ervoor dat de achterstand niet te groot wordt.

Articulatieproblemen

Wanneer een kind of volwassene enkele klanken niet (goed) kan uitspreken, noemen we dat een articulatiestoornis. De articulatie wordt steeds vergeleken met leeftijdsgenoten.

Er zijn fonetische articulatiestoornissen, waarbij een klank niet of niet goed wordt uitgesproken, zoals de ‘l’, ‘r’ of ‘s’. Dit komt het meeste voor.

Daarnaast zijn er ook fonologische taalstoornissen. Hier worden klanken of klankstructuren systematisch vervangen door een eenvoudigere klank(groep). Deze maken deel uit van een normale taalontwikkeling, en zouden verdwenen moeten zijn rond de leeftijd van vier jaar. Zijn ze hardnekkiger, dan spreken we over een fonologisch spraakprobleem.

Fonetische articulatiestoornissen worden niet terugbetaald door het RIZIV, enkel door de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

OMFT (oro-myofunctionele therapie) is gericht op het in evenwicht brengen van de mondspieren. Hierdoor kunnen orthodontische problemen of articulatiemoeilijkheden vermeden worden.

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door (te lang) op een speentje te zuigen, duimzuigen, verkeerde tongplaatsing, door de mond ademen, nagelbijten, … Hierdoor verslappen de spieren van de lippen en kunnen de tanden verplaatsen, wat dan weer invloed kan hebben op de kaken.

Na het in kaart brengen van de foutieve gewoonten, de mond (tanden, tong, kaak, …) gaan we aan de slag om de spieren terug in balans te brengen en erger te voorkomen.

Neurologische problemen (afasie en dysartrie)

Afasie Is een taalstoornis (na beroerte of trauma) waardoor taalbegrip of taalproductie aangetast is. Dysartrie Is een spraakstoornis waardoor de spraakverstaanbaarheid afneemt.

Volwassenen met afasie of dysartrie kunnen bij me terecht na een doorverwijzing vanuit het ziekenhuis of van de huisarts. Mensen met een ernstig verstoorde taak- of spraakproblematiek worden doorverwezen naar een logopediste met specialisatie in deze stoornis.

Specialisatie: Eet- en drink- en slikproblemen bij baby’s en jonge kinderen.

"Eten, drinken en slikken zijn basale functies in het leven. Verzorging van pasgeboren kinderen is vooral gericht op het geven van voeding. Een baby die huilt, vervolgens gevoed wordt in een veilige en warme omgeving en daarna tevreden weer in slaap valt, krijgt veel positieve ervaringen. Een kind dit niet kunnen geven en moeten ervaren dat alle pogingen niet helpen, is voor ouders een fustrerende ervaring en heeft veel invloed op de rest van de ontwikkeling."
van den Engel-, L., van Gerven, M., van Haaften, L., de Groot, S., Lagarde, M. & van Hulst, K.Logopedische therapie kan hier een hulp zijn. Meestal wordt bij deze problematiek ook nauw samengewerkt met o.a. een kinderarts, diëtist, psycholoog, …

Problemen die kunnen voorkomen:
weigeren van / of moeilijkheden bij borst- of flesvoeding (+ reflux)
problemen bij het eten van de lepel
problemen bij het kauwen

Hoe verloopt een aanvraag voor logopedie?

Bent u doorverwezen door een arts, school, tandarts, … of wil u zelf graag logopedie opstarten? Contacteer me dan gerust voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de problemen en/of noden die u of uw kind ervaart, in kaart gebracht. Vervolgens maakt u een afspraak bij een arts (afhankelijk van de problematiek is dit huisarts of specialist), die u een voorschrift voor een logopedisch onderzoek zal voorschrijven.

Dit onderzoek bestaat uit één of meerdere tests. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of u of uw kind in aanmerking komen voor terugbetaling van de mutualiteit, en of logopedische therapie aangewezen.

Indien de cliënt in aanmerking komt voor terugbetaling via de ziekteverzekering, schrijft de (huis)arts de logopedische therapie voor en kan de behandeling van start gaan.

Tarieven (geldig vanaf juli 2022)

Ik ben niet geconventioneerd als logopediste. Het honorarium is dus vrij te bepalen. Ik houd de tarieven aan die door de beroepsvereniging werden berekend.

Cliënten met een verhoogde tegemoetkoming blijven wel beschermd. Bij hen wordt het conventietarief aangerekend.

Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de verplichte ziekteverzekering zijn opgenomen. Wanneer u geen recht heeft op een tegemoetkoming, kan er eventueel beroep gedaan worden op de aanvullende ziekteverzekering van uw mutualiteit.